Η No1 Ελληνική εφαρμογή δημοσίευσης ισολογισμών

Η φθηνότερη δημοσίευση ισολογισμών, δωρεάν όνομα χώρου .gr

Η διαδικασία δημοσίευσης ισολογισμών άλλαξε, εσείς ενημερωθήκατε;
Τέρμα στα παράλογα κόστη και στις κρυφές χρεώσεις. Εύκολη και απολύτως νόμιμη διαδικασία.
Απαλλαγείτε απο το κόστος των εφημερίδων.

FAQ / ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τί ισχύει βάσει του νόμου 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) για τις δημοσιεύσεις ισολογισμών;

Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής :

"Άρθρο 232

1. Όπου στον κ.ν.2190/1920 και στο ν.3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας."

3. Για την υλοποίηση της διάταξης αυτής (δηλαδή, για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση αίτησης/δήλωσής τους και αφού καταβληθεί παράβολο 10,00 €.

Πως γίνετε η δημοσίευση της ιστοσελίδας με τους ισολογισμούς στο εταιρικό μας website;

Η δημοσίευση της ιστοσελίδας με τους ισολογισμούς στο εταιρικό σας website γίνεται μέσω της επιλογής του
Πακέτου 1.

Το team του Cloudisologismos.gr μετά την παραγγελία του εν λόγω πακέτου θα σας αποστείλει τον κώδικα (embed code) ο οποίος πρέπει να ενσωματωθεί στην ιστοσελίδας σας (αυτό μπορεί να το κάνει ο IT ή η εταιρεία που σας έχει κατασκευάσει την ιστοσελίδα).

Υπάρχει συγκεκριμένη μορφή αρχείου που πρέπει να ανεβάσω;

Όχι μπορείτε να ανεβάσετε οποιαδήποτε μορφή αρχείου επιθυμείτε. 

Πόσους ισολογισμούς μπορώ να δημοσιεύσω μέσω των πακέτων του Cloudisologismos.gr

Eχετε τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε απεριόριστο αριθμό ισολογισμών.
Κάθε συνδρομή αφορά μία μόνο εταιρεία / επιχείρηση, δηλαδή ένα μοναδικό ΑΦΜ.

Ο viewer με ποιά αρχεία είναι συμβατός;


Ο viewer είναι συμβατός με τα ακόλουθα αρχεία:

Microsoft Excel (.XLS and .XLSX)
Microsoft PowerPoint 2007 / 2010 (.PPTX)
Apple Pages (.PAGES)
Adobe Illustrator (.AI)
Adobe Photoshop (.PSD)
Autodesk AutoCad (.DXF)
Scalable Vector Graphics (.SVG)
PostScript (.EPS, .PS)
TrueType (.TTF)
XML Paper Specification (.XPS)

Η ιστοσελίδα με τις οικονομικές καταστάσεις είναι συμβατή σε όλες τις συσκευές;

Η ιστοσελίδα με τους ισολογισμούς σας παρουσιάζει συμβατότητα με Desktop , Tablets και  Smartphones.

Χρειάζονται κάποιες άλλες ενέργειες μετά την δημοσίευση ενός ισολογισμού μέσω των πακέτων του Cloudisologismos.gr

Οι Α.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Β.Ε.Α, έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό, τους παρέχει το δικαίωμα, να αντικαταστήσουν τη δημοσίευση των ισολογισμών τους στις εφημερίδες, με τη δημοσίευση (ανάρτηση) στην ιστοσελίδα τους. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.

Για να γίνει αυτό νόμιμα, πρέπει απαραιτήτως να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (website) στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν το έχουν ήδη κάνει κατά την απογραφή τους, πρέπει να ζητήσουν την καταχώριση τώρα, με αίτηση που θα βρουν στην Υπηρεσία Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α (παράβολο 10€ για την καταχώριση).

 Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο Γ.Ε.ΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».

Κατεβάστε εδώ τη σχετική αίτηση

Τρόποι πληρωμής πακέτων Cloudisologismos.gr

Α) Paypal
B) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 Τραπεζικός λογαριασμός
Eurobank
0026.0209.59.0200838864
IBAN: [GR47 0260 209 0000 59020 0838 864]

Για την ενεργοποίηση κάθε πακέτου απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση του.
Για τη σχετική δαπάνη εκδίδεται και σας αποστέλλεται νόμιμο παραστατικό.

Τι στοιχεία πρέπει να έχω διαθέσιμα εκτός από τα αρχεία των ισολογισμών για τη δημιουργία της σχετικής σελίδας δημοσίευσης;

Τα στοιχεία / περιεχόμενο που είναι απαραίτητα είναι:

Φορολογικά στοιχεία εταιρείας
Προφίλ εταιρείας
Logo εταιρείας
Στοιχεία επικοινωνίας

Πόσο χρόνο παίρνει η δημιουργία της σελίδας όπου θα αναρτώνται οι ισολογισμοί;

Ο χρόνος δημοσίευσης της σελίδας ορίζεται σε 3-5 εργάσιμες από την πληρωμή και αποστολή υλικού (επιλογή domain name, κείμενο προφίλ, logo εταιρείας, στοιχεία εταιρείας, αρχεία ισολογισμών).

Το domain name με κατάληξη .gr που παρέχεται στο πακέτο 2 κάθε πότε ανανεώνεται;

Όλα τα domain names με κατάληξη .gr ανανεώνονται κάθε 2 έτη. 

Μπορώ να απορρίψω το domain name με κατάληξη .gr και να επιλέξω κάποια άλλη κατάληξη;

 Στα πακέτα του Cloudisologismos.gr περιλαμβάνονται  μόνο domain names με κατάληξη .gr.
Για οποιαδήποτε άλλη κατάληξη παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Κάθε πότε πραγματοποιείται ανανέωση της σελίδας με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς;

Η ανανέωση πραγματοποιείται μια φορά το έτος.
Για την ανανέωση ενημερώνεστε με αυτόματες ειδοποιήσεις στο δηλωμένο  e-mail της εταιρείας.

Στις ενημερώσεις αυτές πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη βαρύτητα  ώστε να πραγματοποιείτε εγκαίρως την  πληρωμή της υπηρεσίας.

Μετά το πέρας του έτους μπορώ να πάρω την ιστοσελίδα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και να τη μεταφέρω σε άλλη εταιρεία;

Όχι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η εφαρμογή μισθώνεται, δεν πωλείται.
Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο τα αρχεία των ισολογισμών σας.